Krok 1
Informacje o produkcie:
Dane te znajdują się na Twojej fakturze w kolumnie Nazwa towaru.
Dane te znajdują się na Twojej fakturze w kolumnie Nazwa towaru.
Nr seryjny, najczęściej wraz z kodem kreskowym znajduje się na dolnej części obudowy urządzenia na naklejce / tabliczce znamionowej i rozpoczyna się symbolem S/N lub Serial No.
W przypadku telefonów, nr IMEI znajduje się pod baterią na tylnej części obudowy.
Informacje o zakupie i reklamacji:
dd-mm-yyyy
To data sprzedaży z Twojej faktury, w prawym górnym rogu.
To nr faktury, np. 1/S/2006.
Zaznacz zwrot techniczny, jeśli sprzęt działa nieprawidłowo lub odstąpienie od umowy, jeżeli jesteś konsumentem i chcesz zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni.
Opis usterki / dane do zwrotu należności:
Zwrot techniczny:
Szczegółowy opis usterki.

Odstąpienie od umowy
Nr rachunku bankowego, nazwa i adres właściciela r-ku.
Dane osobowe: